Twoplus Training Center


ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

Study Tours

ศูนย์อบรมทูพลัสฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของคนไทย ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ ดังนั้นศูนย์อบรมฯ จึงพัฒนาหมวดศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถได้เห็นและเข้าใจประเด็นต่างๆในหัวข้อการศึกษาดูงานได้อย่างถ่องแท้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์การ

โดยศูนย์อบรม ทูพลัสฯ จะได้มีการจัดโปรแกรมการศึกษาดูงาน ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และเทคโนโลยี โดยจัดศึกษาดูงานตามโปรแกรมที่ระบุ ตามวันที่กำหนด และ จัดเฉพาะองค์กร หรือโปรแกรมตามที่องค์กรต่างๆ ต้องการให้จัด เพื่อให้เกิดความความเหมาะสมขององค์กรนั้นๆ หากองค์กรใดประสงค์ให้ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทีวี หรือ วิทยุร่วมเดินทางไปทำข่าวด้วย กรุณาสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติม

ซึ่งตลอดการศึกษาดูงาน ผู้บรรยายพิเศษจะเป็น สถาปนิก วิศวกร และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ หรือร่วมกับวิทยากรในโครงการหรือสถานที่นั้นๆ เพื่อให้ได้มิติความรู้ ด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และอื่นๆ เพิ่มเติม

การศึกษาดูงาน จะมีการจัดเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ศึกษาดูงานภายในประเทศ ซึ่งจะมีโปรแกรมทั่วไปดังนี้

· สถาปัตยกรรม : วัดพระแก้ว พระราชวัง ศาลหลักเมือง และ วัดโพธิ์ กทม.
· ก่อสร้าง : การก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension)กทม.
· ก่อสร้าง : การก่อสร้างฐานรากขนาดใหญ่ (Foundation Construction) กทม.
· ก่อสร้าง : การแก้ไขปัญหาเสาเข็ม Sheet Pile เคลื่อนตัว กทม.
· ก่อสร้าง : เยี่ยมชมโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Prefabrication) เขตปริมณฑล หรือจังหวัดใกล้เคียง
· ก่อสร้าง : การก่อสร้างอาคารสูง กทม.
· ก่อสร้าง : การก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ กทม./ปริมณฑล
· ก่อสร้าง : การก่อสร้างอุโมงค์ระบบขนส่งมวลชน รฟม. (Tunnel Construction) กทม. /ปริมณฑล
· อสังหาริมทรัพย์: อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต/สมุย /เชียงใหม่

ศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะมีโปรแกรมทั่วไปดังนี้

· สถาปัตยกรรมฮังการี โปรแลนด์ และ ออสเตรีย

· สถาปัตยกรรม ฝรั่งเศส กรุงปารีส

· สถาปัตยกรรม กรีซ กรุงเอเธนส์

· สถาปัตยกรรม ออสเตรเลีย

· สถาปัตยกรรม สนามกีฬา OLymics Beijing 2008

· การก่อสร้างที่นอร์เวย์ สวีเดน

· การก่อสร้างที่เกาหลี

· การก่อสร้างที่สิงคโปร์

· การก่อสร้างที่อินเดีย

· การก่อสร้างที่จีน

· การก่อสร้างที่ฮ่องกง

· การก่อสร้างที่เวียดนาม

· การก่อสร้างที่เขมร

· การก่อสร้างที่พม่า

· EXPO

· อสังหาริมทรัพย์ที่ดูไบ

หมายเหตุ หมวดการศึกษาดูงาน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมโปรแกรม หากต้องการสอบถามรายละเอียดกรุณา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: