Twoplus Training Center


หลักการทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นทีม (Design Collaboration)

Posted in ความรู้ โดย tuktikwildcat บน กุมภาพันธ์ 14, 2009
Tags: , , , , ,

AK02 หลักการทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นทีม (Design Collaboration)

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

* เข้าใจถึงปัญหาในการทำงานแบบเดิม
* สามารถเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหา โดยเทคโนโลยีแบบต่างๆ

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

สถาปนิกที่มีปัญหาในการออกแบบโครงการ ที่ต้องประสานกับทีมงานออกแบบหลาย ๆ คนได้ และต้องการแก้ปัญหานี้

ระยะเวลาอบรม

1 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถจะเข้าใจได้ดังนี้

ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถเข้าใจถึงหลักการทำงานของเทคโนโลยี ขีดความสามารถ หรือข้อจำกัดของแต่ละโปรแกรม และลักษณะงานที่เหมาะสมในแต่ละแบบ พร้อมกับสาธิตการทำงานประกอบกันไปซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

จะเป็นการอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการประสานงาน เทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เช่น

* Teamwork ซึ่ง เป็นเทคโนโลยีให้ผู้ออกแบบสามารถแบ่งหน้าที่ในการทำงานกัน เช่น หัวหน้าทีมและลูกทีม เป็นต้น โดยกำหนดให้แต่ละคนสามารถออกแบบ อาคารได้เฉพาะพื้นที่ที่ต้องการได้ เช่น สถาปนิก 1 รับผิดชอบเฉพาะชั้น 2 โซน A เป็น ต้น ซึ่งเป็นการอ่านและเขียนบนไฟล์เดียวกันกับสถาปนิกอื่น ซึ่งโปรแกรมทั่วไปจะต้องอ่านและเขียนคนละไฟล์ทำให้ไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้

* Hot linked Modules การกำหนดให้มีการเรียกไฟล์ Master มาทำงาน ซึ่งหากมีการแก้ไข สามารถแก้ไขที่ไฟล์ Master ครั้งเดียว ทำให้ไม่ต้องแก้ไขซ้ำๆกันตลอดเวลา

* DWG/DXF Conversion การส่งไฟล์จากโปรแกรมและรับไฟล์จากโปรแกรม DWG/DXF จากสถาปนิกหรือวิศวกรนอกสำนักงาน ทำให้ประสานงานกันได้ทันที โดยไม่ห่วงว่าทำงานกันคนละระบบ Project Reviewer การ ที่สามารถเรียกดูไฟล์แบบก่อสร้างมาตรวจสอบ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมหลักที่ทำงาน ซึ่งจะใช้งานได้ง่ายเหมาะสำหรับเจ้าของโครงการ ที่ปรึกษาในการดูแบบ

* Project Mark Up หาก มีการตรวจสอบและต้องการแก้ไขแบบ สามารถที่จะดูแบบและทำการระบุความเห็นบนไฟล์นั้น แต่ไม่กระทบกับไฟล์เดิม และมีการบันทึกและส่งให้หัวหน้าทีมผ่าน Email ได้

* Publisher ซึ่งเป็นการส่งไฟล์ผ่านระบบ Internet /Intranet และสามารถดูได้จากผ่าน IE โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อโปรแกรมอื่นๆสำหรับเรียกดู

* IFC Technology เป็น การเชื่อมโยงไฟล์กับระบบอื่นในการทำงาน โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนกันอีก เช่น ส่งไฟล์ให้วิศวกร โดยวิศวกรสามารถคำนวณได้ทันที โดยไม่ต้องไปโมเดลโครงสร้างใหม่อีกเป็นต้น

ค่าอบรม :

4,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

เวลาอบรม :

09:30 – 16:30 น.

สถานที่อบรม :

ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: