Twoplus Training Center


เทคนิคการใช้โปรแกรมเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้าง คสล. อัตโนมัติด้วยโปรแกรม AutoCAD Stractural Detailing – Reinforcement Module

เทคนิคการใช้โปรแกรมเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้าง คสล. อัตโนมัติด้วยโปรแกรม AutoCAD Stractural Detailing – Reinforcement Module

เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานเขียนแบบหรือวิศวกรโครงสร้างให้สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD Stractural Detailing – Reinforcement Module เขียนแบบรายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น คาน, พื้น, บันได, กำแพงกันดิน, ฐานราก, เสา, ผนัง ฯลฯ ได้แบบอัตโนมัติ โดยกรอกขนาดหน้าตัดคาน, ความยาว, Span, ความสูงเสา/กำแพง, ความหนาพื้น, ขนาดเหล็กข้ออ้อย/เหล็กปลอก ฯลฯ โปรแกรมจะบอกระยะ (Dimension) และระบุหมายเลขเหล็กเสริมทุกเส้นอัตโนมัติ รวมถึงดึงเอาผลการอกแบบจาก Robot Millennium มาเ่ขียนได้ทันที, สามารถสรุปขนาด, ปริมาณ, ความยาวและน้ำหนักเหล็กเสริมรูปร่างต่างๆ ที่ใช้ (Bill of Quantity) พร้อมบอกตำแหน่งเป็นตารางแบบอัตโนมัติ สามารถใช้ประมาณราคาได้เลย

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ หนึ่ง :

* แนะนำโปรแกรม AutoCAD Stractural Detailing – Reinforcement Module
* การกำหนดค่าต่างๆในการใช้งานในโปรแกรม (Preferences) ได้แก่ สี เส้น dimension
* การเขียนเหล็กเสริมตามยาวรูปแบบต่างๆ (LONGITUDINAL REINFORCEMENT) พร้อมออกจำนวนเส้นของความยาวเหล็กที่ใช้หน้างาน การงอเหล็ก ระยะทาบ(ของเหล็ก 10 ม. หรือ 12 ม.) ระยะหุ้ม description ฯลฯ
* การเขียนเหล็กปลอกแบบต่างๆ (TRANSVERSAL REINFORCEMENT) ของหน้าตัดคอนกรีตใดๆ
* การเขียนเหล็กเสริมรูปแบบพิเศษตามมาตรฐานการเขียนแบบที่นิยมใช้ทั่วโลก คานคอนกรีตต่อเนื่อง คานคอดิน พร้อมออกเหล็กเสริมตามยาวแบบตรง คอม้า ระยะเรียงเหล็กปลอก ฯลฯ เสาคอนกรีต เสาเข็มคอนกรีตพร้อมทั้งการเสริมเหล็กทั้งเหล็กตามยาว เหล็กปลอกเดี่ยว/เกลียว

วันที่ สอง :

* การเขียนรายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบต่างๆทั้งรูปด้านและรูปตัดด้วยคำสั่งอัตโนมัติจากตัวโปรแกรม พร้อมออกปริมาณ ที่ใช้หน้างาน และรายละเอียดระยะของการงอ/ทาบรวมถึงบอกระยะทุกตำแหน่งให้ทันทีโดยไม่ต้องเขียนบอกเอง ได้แก่(ต่อ) ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็ม ฐานรากแบบต่อเนื่องพร้อมตอม่อพร้อม การเสริมเหล็ก บันไดคอนกรีตรวมชานพัก พร้อมการเสริมเหล็ก
* การเสริมเหล็กตามมุมต่างๆของโครงสร้าง
* การเสริมเหล็กบริเวณช่องเจาะในแผ่นพื้น
* การเขียนรายละเอียดโครงสร้างที่มีลักษณะพิเศษหรืองานเฉพาะทาง เช่นคานโค้ง พื้นไร้คาน ฐานรากร่วมขนาดใหญ่ คานหูช้าง ฯลฯ
* การเขียนแบบพร้อมสั่งคำนวณปริมาณการใช้ลวดตระแกรงเหล็ก(Wire Mesh) ในการเสริมเหล็กพื้น
* การทำ Bar Cutting Lists แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงน้ำหนัก และรายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ พร้อมรูปร่างและความยาวของเหล็กเสริมทั้งหมดที่ใช้สำหรับก่อสร้างหน้างานจริง
* การสั่งรายละเอียดปริมาณวัสดุไปเป็น MS Excel
* การดึงข้อมูลการออกแบบโครงสร้างจากโครงสร้างคอนกรีตที่ได้ออกแบบจากโปรแกรม AutoCAD Robot Structural Analysis Professional มาเขียนแบบอย่างละเอียดในโปรแกรม AutoCAD Stractural Detailing – Reinforcement Module
* การ Save files ที่ทำจากโปรแกรม AutoCAD Stractural Detailing – Reinforcement Module ไปทำงานต่อบนโปรแกรม AutoCAD

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
โทร. 0 2513 7500
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: