Twoplus Training Center


การประมาณราคาก่อสร้างอาคาร

การประมาณราคาก่อสร้างอาคาร

หลักสูตรนี้เป็นหัวใจของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างจำกัดในการประมาณราคา แต่ต้องการความแม่นยำสูง ซึ่งหลักสูตรนี้จะอธิบายถึงวิธีการถอดวัสดุงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโครงสร้างแบบมืออาชีพ ตั้งแต่ งานดิน งานคอนกรีต งานไม้แบบโครงสร้างชั่วคราว ฐานราก เสา คาน พื้น บันได โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ สุขภัณฑ์ งานก่อฉาบ งานพื้น เพดาน รั้ว ตลอดจนการวัดปริมาณงาน ราคา วัสดุ และค่าแรงต่อหน่วย การกำหนดเปอร์เซ็นต์เสียเศษวัสดุ ค่าดำเนินงาน กำไร และภาษี

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นหัวใจสำคัญของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

* เข้าใจถึงหลักการประมาณราคาได้อย่างลึกซึ้ง
* สามารถเข้าใจถึงหลักการจัดเก็บข้อมูลวัสดุก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ถึงราคาค่าแรง ค่าของ การกำหนด % Waste หรือ Mark up
* สามารถเข้าใจถึงความสัมพันธในการนำข้่อมูลประมาณราคาไปใช้ใน การวางแผนงานก่อสร้างหรือการลงบัญชี การควบคุมต้นทุน

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

ผ่านการเรียนวิชาประมาณราคาก่อสร้างมาบ้างแล้ว ในหลักสูตร ปวส. วศ.บ. หรือ สถ.บ.

ระยะเวลาอบรม

2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะเข้าใจได้ดังนี้

* สามารถเลือกใช้และเข้าใจเทคโนโลยีในการประมาณด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยแบบต่างๆ
* สามารถเข้าใจถึงรูปแบบการจัดเก็บบันทึกข้อมูลวัสดุก่อสร้่างตามาตรฐาน CIS Format
* สามารถเข้าใจและสร้างสูตรการถอดวัสดุได้เองใน MS EXCEL
* สามารถนำความรู้ไปพัฒนาสร้างระบบ ISO 9000 หรือสร้างองค์กรความรู้ในองค์กรได้

เนื้อหาหลักสูตร

* หลักการประมาณราคาสมัยใหม่
* วิธีการประมาณราคาสำหรับการก่อสร้าง แบบ Drawing Base และModel Base
* การประมาณราคาก่อสร้าง สำหรับการออกแบบ
* การกำหนด WBS สำหรับการประมาณราคา เพื่อที่จะสามารถนำไปวางแผนงาน (Schedule) ได้
* หลักการจัดหมวดหมู่ของวัสดุก่อสร้างตามมาตรฐานของ CSI Format- Master Format และ วสท.
* การกำหนด Unit Price การเผื่อเปอร์เซ็นต์การสูญเสียวัสดุ
* การกำหนด Account Cost เพื่อไปลงในระบบบัญชี และ ทำ Cost Control
* การวัดปริมาณงานตามมาตรฐาน วสท. และ ต่างประเทศ
* การสร้างสูตรการถอดปริมาณวัสดใน MS EXCEL เช่น เสา คาน พื้น
* เทคนิคการประมาณราคา เช่น การเพิ่มและลดราคาตามงานที่ทำ เช่น งานดินถนนช่วงสะพานมีราคาสูงกว่าทั่วไป 20 % การลดราคาแบบถั่วเฉลี่ย การเพิ่ม/ลดราคาเฉพาะผู้รับเหมาย่อย
* การพิมพ์รายงาน B.O.Q.
* สรุปการประมาณราคาเป็นกราฟ เพื่อช่วยในการตรวจสอบ เป็นตารางเมตร หรือ ต่อเตียง
* สอบถามปัญหา

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: