Twoplus Training Center


การฝึกดับเพลิงอาคาร และการอพยพหนีไฟ ขั้นต้น (Workshop)

การฝึกดับเพลิงอาคาร และการอพยพหนีไฟ ขั้นต้น (Workshop)

ขโมยขึ้นบ้านสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวแต่ทำยังไง ที่บ้านไม่โดนไฟไหม้ ต้องเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องวิธีการป้องกัน ดับเพลิงจากการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากนักดับเพลิงระดับมืออาชีพที่สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคารและ เจ้าของโครงการ ไม่สามารถพลาดได้ !

**ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

– ทราบถึงประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย

– ทราบถึงทฤษฎีของการเกิดเพลิง และป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง

-ทราบถึงหลักการหรือวิธีการการระงับเพลิงอย่างถูกวิธี

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

เมื่อจบการอบรมนี้แล้ว สามารถที่จะมีเข้าใจดังนี้

-เข้าใจถึงทฤษฎีของการเกิดเพลิงและการป้องกันอัคคีภัยรวมถึงเข้าใจหลักวิธีการระงับอัคคีภัยขั้นต้น การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอาคารได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาหลักสูตร

**การฝึกดับเพลิงอาคารขั้นต้น

-ทฤษฎีของการเกิดเพลิง และการป้องกันอัคคีภัย

– สาเหตุและการกำจัดสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย

– ประเภทของเพลิง

-หลักวิธีการระงับอัคคีภัยขั้นต้น

– การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอาคาร

-ฝึกการใช้สารดับเพลิงแต่ละประเภทของเชื้อเพลิง

-ฝึกการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงภายในอาคาร

**การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (Workshop)

-แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง

-แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการหนีไฟ

-การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

-ฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีไฟ

*** สำหรับสถานประกอบการที่ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร
การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ***

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.comwww.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

2 Responses to 'การฝึกดับเพลิงอาคาร และการอพยพหนีไฟ ขั้นต้น (Workshop)'

Subscribe to comments with RSS หรือ TrackBack to 'การฝึกดับเพลิงอาคาร และการอพยพหนีไฟ ขั้นต้น (Workshop)'.

  1. พรทิพย์ said,

    ขอทราบรายละเอียดของการฝึกซ้อมหนีไฟค่ะ ที่ทำงานเป็นธนาคาร จะมีการฝึกซ้อมประจำทุกปี ขอรายละเอียดในเรื่องของสถานที่ / ค่าใช้จ่ายในการฝึก / อื่น ๆ
    เพราะกำลังทำแผนและงบประมาณอยู่ค่ะ ขอบคุณค่ะ..

    พรทิพย์ โทร. 02 – 208 – 5979


    • ในการฝึกซ้อมหนีไฟจะแบ่งเป็นทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการอบรมถึงการอพยพหนีไฟ โดยสามารถเข้าอบรมได้ไม่เกิน 60 ท่าน (ตามกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นผุ้กำหนด) ในช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติในการอพยพหนีไฟ สามารถฝึกซ้อมจากสถานที่ผู้ประกอบการได้ โดยทุกท่านสามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมได้ สำหรับค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ วันละ 35,000 บาท ซึ่งราคานี้รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลื้อง(น้ำมัน,ถังดับเพลิง,อุปกรณ์ที่ต้องใช้,รถดับเพลิง ฯลฯ) เอกสาร 60 ชุด รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 02513 7500


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: