Twoplus Training Center


เทคนิคการออกแบบและตรวจสอบอาคารป้องกันเพลิงไหม้

โครงการสัมมนาพิเศษด้านความปลอดภัย “เทคนิคการออกแบบและตรวจสอบอาคารป้องกันเพลิงไหม้”

นับจากช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่ามีเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้นมากมายหลายต่อหลายครั้งตามหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุดในบรรดาอุบัติภัยที่เกิดขึ้นตามเคหะสถานและสาธารณสถาน สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยส่วนมากเกิดจากการต่อเติมภายในอาคาร การนำวัสดุติดไฟ การนำ ก๊าซและสารไวไฟเข้ามาในอาคาร และตามที่เข้าใจว่าอัคคีภัย ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนั้น ก็มักจะเกิดจากความประมาทโดยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ “ซานติก้า ผับ” ย่านเอกมัยซอย 9 ผับหรูกลางกรุง ที่เพียงผ่านช่วงเวลาปีใหม่มาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ก็คลาดชีวิตผู้คนไปกว่า 60 คน ห่างกันไม่นานก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ “เสือป่าพลาซ่า” อาคารพาณิชย์สูง 9 ชั้น ถนนพลับพลาชัย ฯลฯ

ส่วนสาเหตุประการสำคัญก็คือขาดการดูแลอาคารที่ดี เจ้าของส่วนใหญ่มักจะสนใจเฉพาะช่วงก่อสร้าง แต่ไม่สนใจดูแลอาคารเมื่อสร้างเสร็จแล้ว อาคารจำนวนมาก หากลองสำรวจดูจะสงสัยว่าอยู่กันได้อย่างไร ฉะนั้นเพื่อเป็นการจัดการที่ต้นเหตุและเพื่อลดการสูญเสีย จึงต้องมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมของไฟที่เกิดขึ้น

ดังนั้นทางบริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการออกแบบอาคาร และการตรวจสอบอาคาร เพื่อป้องกันเหตุภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น จึงได้จัดสัมมนาพิเศษด้านความปลอดภัย ในหัวข้อ “เทคนิคการออกแบบและตรวจสอบอาคารป้องกันเพลิงไหม้” ขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจในการตรวจสอบอาคาร และการวางแผนระบบความปลอดภัยภายในอาคารเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ :

• เพื่อใช้งานเป็นสื่อในการกระตุ้นให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเกิดการรับรู้และตระหนักถึงภัยที่อยู่ใกล้ตัว
• เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยในอาคาร
• เพื่อทราบถึงเทคนิคการตรวจสอบอาคารก่อนและหลังเหตุเพลิงไหม้
• เพื่อให้ทราบถึงการตรวจสอบระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้
• เพื่อให้สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อลดการลุกลามของเพลิงไหม้ได้
• เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงกฎหมาย คดีความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีเกิดการฟ้องร้อง หรือดำเนินคดี

เป้าหมาย :

• เป็นการกระตุ้นให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเกิดการรับรู้และตระหนักถึงภัยที่อยู่ใกล้ตัว
• เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยในอาคาร
• ทราบถึงเทคนิคการตรวจสอบอาคารก่อนและหลังเหตุเพลิงไหม้
• ทราบถึงวิธีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้
• สามารถเลือกใช้วัตถุอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อลดการลุกลามของเพลิงไหม้ได้
• สามารถเข้าใจถึงวิธีการออกแบบอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภัยได้
• ทราบถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเพลิงไหม้

หัวข้อการจัดสัมมนา :

1. สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
– เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
– สาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
2. หลักการออกแบบอาคารเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้
– หลักการออกแบบอาคารตามพรบ.ควบคุมอาคาร
3. หลักการวางระบบความปลอดภัยภายในอาคาร
4. การตรวจสอบอาคาร
– การตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
– การตรวจสอบอาคารวิบัติ
5. กรณีศึกษาจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คดีความตัวอย่าง

วิทยากร : ทีมวิทยากรสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

ค่าอบรม : ท่านละ 2,000 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 2,140 บาท

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
3380125561 บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
42 ทูพลัส ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันเวลาที่อบรม : วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552

ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น. (ลงทะเบียน 8:30 น.)

ณ ศูนย์ฝึกอบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
โทร. 0 2513 7500 หรือ 0 2513 7494
อีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com
เว็บไซต์ http://www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: