Twoplus Training Center


การก่อสร้างบ้าน ด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป Pre-Cast

การก่อสร้างบ้านด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป Pre-Cast

null

การก่อสร้างในระบบ Pre-cast นั้นมีมานานหลายร้อยปีย้อนยุคไปตั้งแต่ สมัยกรีก โรมัน อียิปต์ ที่ใช้ระบบก่อสร้างสำเร็จรูปกับอาคารขนาดใหญ่ โดยสกัดหินเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปแล้วนำมาติดตั้งในสถานที่ก่อสร้าง เช่น เสา คาน หรือพื้น (ตัวอย่างของอาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบดังกล่าว คือ ปิรามิดนั่นเอง)

ยุคแรกๆ ของการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยหรือบ้านเรือนจะเน้นการ พัฒนาอาคารให้มั่นคง โดยใช้ไม้ อิฐ หิน ดิน และวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ยุคที่สอง เป็นยุคอุตสาหกรรม มีการพัฒนาระบบเครื่องกลที่ใช้ พลังงานเข้ามาช่วยในการก่อสร้าง มีระบบโครงสร้างเหล็กและโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก และกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดค้นส่วนประกอบที่ สำเร็จรูปขึ้น

ต่อมายุคที่สามซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะช่วงปลายของ ศตวรรษที่ 20 มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบและการ ก่อสร้างอาคาร มีการส่งถ่ายข้อมูลอย่างทั่วถึงทุกมุมโลก เกิดการแลก เปลี่ยนข้อมูลเทคนิคการก่อสร้างอย่างมากมาย การก่อสร้างมีการควบคุม มาตรฐานให้สูงขึ้น

เมื่อมีการก่อสร้างที่ใช้รูปแบบเดียวกันมากขึ้น ระบบสำเร็จรูปจึงถูกนำ กลับมาใช้และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนประกอบของอาคารที่มี ขนาดใหญ่ได้ผลิตจากโรงงานและมาประกอบที่สถานที่ก่อสร้างภายหลัง

ยิ่งในปัจจุบัน ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม แรงงานที่มีฝีมือขาดแคลน การควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานทำได้ยาก

ดังนั้น : ระบบสำเร็จรูป จึงถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร ด้วยเหตุ ผลหลัก คือ ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ความรวดเร็วในการก่อสร้าง และคุณภาพของงานที่ออกมามีมาตรฐาน

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีคอน คอนสตรัคชั่น ซีสเต็ม จำกัด จัดอบรมพร้อมศึกษาดูงานการก่อสร้างบ้านจริง ด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป

กำหนดการ

ช่วงเช้า : หลักการออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป พร้อมเอกสารประกอบการอบรม
: ขั้นตอนการก่อสร้าง และวางแผนงานก่อสร้าง
: เทคนิคการก่อสร้าง และ การแก้ปัญหา
รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย : ศึกษาดูงาน การก่อสร้างบ้านจริง ด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ค่าใช้จ่าย : ท่านละ 4,500 บาท สมัครวันนี้ ลดเหลือเพียงท่านละ 4,815 บาท
ฟรี สมาชิกนิตยสาร Construction Vareity 1 ปี เต็ม พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย

เหมาะสำหรับ :

วิศวกรโยธา วิศวกรโครงสร้าง สถาปนิก ฝ่ายออกแบบและควบคุมงานหน่วยงานราชการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักวางแผนโครงการ นักประมาณราคา พนักงานเขียนแบบโครงสร้าง อาจารย์ นิสิต นักศึกษาสถาปัตย์ วิศวกรรม ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการลงทะเบียนอบรม

1. โทรสำรองที่นั่ง Call Center 0-2513 7500, 0-2513 7494 ติดต่อฝ่ายอบรม
2. แฟ็กซ์ใบสมัครอบรม มาที่ 0-2513 9938
3. Email : sales@twoplustrainingcenter.com
4. สมัครอบรม Online www.twoplustrainingcenter.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: